Velkommen til mig IJac.

 
Hej alle
 
Jeg er IJac.
Musikken er Mystistik og lidt 
Trinetus musik. En helt ny
genre, jeg selv har fundet på.
 
Jeg håber du vil nyde
at høre mine sange.
Se mine slideshows.
(Slideshowet "forurening
over alt" kan især anbefales).
Der er også lidt musikvideoer
at se.
 
Jeg er idag sikker på, at jeg
har skabt denne genre selv.
Og jeg har lyttet på al verdens
musik, og det vidt og bredt.
Skulle du tilfældigvis have
hørt nogle der spiller samme
genre som mig, så giv mig
et praj på "din anmeldelse"
her på siden. Skriv lige 
hvornår bandet eller
solisten har startet bandet,
og hvor jeg kan se og høre
noget om dette band eller 
solist på internettet.
Hvis et eller flere af bandets
medlemmer har rødder 
længere tilbage i tiden,
hvor min genre også har
været spillet i den eller 
disse besætninger, så
skriv endelig også om 
det, og det igen med
årstal og hvor jeg kan
se noget om dette.
Jeg takker herfra
og kigger på det.
 
Håber nogle vil spille denne
genre Mystistik, som jeg 
kalder den. Eller måske lave
religiøs Trinetus musik.
En genre for alle verdens
religioner, mytologier og 
overtro. 
Musikken spilles på samme
vis som Mystistik. Man kan
dog finde på et eget særpræg
til genren.
God fornøjelse til alle der vil spille
Mystistik eller Trinetus derude.
Håber i får succes med musikken.
 
Jeg drømmer om en dag, at der
et sted i Danmark vil opstå en 
 
Mystistik og Trinetus Festival.
 
Men det kræver, der kommer
nogle stykker af bands til inden
for genren. Men jeg krydser fingre
for, at det sker en skønne dag.
 
Nå men velkommen til min side
 
IJac.
 
God fornøjelse med
lytteriet og kiggeriet.

Welcome to me IJac.

 
Hallo everyone.
 
I am IJac.
The music is Mystistic and
a bit Trinetus music.
A whole new genre I have
created myself.
 
I hope you'll enjoy listening
to my songs.
See my slideshows.
(The slideshow "pollution
everywhere" can especially
be recommended).
There are also some
musicvideos to see.
 
To day I'm sure I have 
created this gemre myself.
And I have been listening
to all the music of the 
world. And that far and wide.
Should you coincidentally 
have heard some playing
the same genre as me.
Then give me a shout on
"din anmeldelse" here on
this site. Write when the
band or solist started the
band and where I can see
and hear something about
this on the internet.
If one or more of the 
bandmembers have
roots futher back in time
where my genre also has
been played in this or
these constellations. Then
please write me about that
too. and this again also 
with the year and where
I can see something about
that.
I thank you from here and
will take a look on it.
 
Hope some one will play
this genre Mystistic. As I
call it. Or probably make
relegious Trinetus music.
A genre for all the worlds
religions, Myths and 
superstitions.
The music is played the
same way as Mystistic.
You can however, find within
their own to the genre.
So enjoy all you that wanna 
play Mystistic and Trinetus
out there. 
Hope you'll be succesful with
your music.
 
I dream about that one day
a place in Denmark there'll
be a
 
Mystistic and Trinetus Festival.
 
But that demands that there will
come several band in this genre.
But I'll cross my fingers and hope
it'll happen some day.
 
Well. But welcome to my site
 
IJac.
 
Enjoy listen depot
and peeping.
 
 
 
 

Begrüßen mich IJac.

Hallo allerseits.
 
Ich bin IJac.
Die Musik ist Mystistik und ein
bischen Trinetus Musik.
Eine gansche neue genre, dass
ich mir ausgedacht habe.
 
Ich hoffe, Sie genießen meine songs
zu hōren.
Siehe meine Diashows.
(Die Diashow
"Umweltverschmutzung alles"
ist besonders zu empfehlen.
Es gibt auch einige Musikvideos
zu sehen.
 
Ich bin mir sicher, dass ich dieses 
Genre heute selbst kreiert habe.
Und ich habe die ganze Musik
der Welt gehört, und das weit
und breit.
Du hättest einige Leute hören sollen,
die das gleiche Genre wie ich spielen,
also ruf mich an auf "din anmeldelse"
auf diese seite. Schreib einfach, wenn
die band oder der solist die band
gegründet hat, und wo ich hier im
internet etwas über diese Band oder
diesen Solisten sehen und hören kann.
Wenn eines oder mehrere der
Bandmitglieder Wurrseln in einer
früheren Ziet haben, wo mein Genre
auch in dieser einen oder mehreren
Bands gespielt wurde, dann schreibe
endlich auch darüber, und nochmal mit
dem jahr und wo ich was dazu sehen
kann.  
Ich danke dir von hier und schaue
es dir an.
 
Hoffe dass einige dieser Genre Mystistik
spielen will. dass ich es nennen. 
Oder Vielleicht niedirg religiōse Trinetus
Musik. Ein Genre für die ganze Welt
Religionen, Mythologien und Aberglaube.
Die Musik ist gleichen gespielt als Mystistik.
Man kann jedoch finden in ihren eigenen in
dem Genre.
Viel Glück an alle die spielen Mystistik und
Trinetus Draußen. Hoffe, dass Sie mit der Musik 
erfolgreich sind.
 
Ich träume davon eines Tages, dass irgendwo in 
Dänemark sein ein
 
Mystistik und Trinetus Festival.
 
Aber es erfordert, dass es wird einige Stücke 
von Bands innerhalb das Genre.
Aber ich halte meine Finger gekreuzt für, 
dass eines Tages passieren.
 
Nun, willkommen auf meiner Seite
 
IJac.
 
Genießen hōren Depot
und lugen.